آفرینش
http://www.youtube.com/watch?v=qqCOueDDx1Y&feature=youtu.be

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم آذر 1391ساعت 2:43  توسط مرتضی معمارصادقی | 
 

 

Evolution of knowledge of Creation

Affection of mother and love are final created software in the world

Morteza memar sadeghi

Independent researcher

www.Existence.ir

Morteza9@gmail.com

 

 

 

Abstract

 Knowledge and technology are the most important achievements of humans that are considered as the main difference between man and other living creatures. Development is the major property of any knowledge and technology. Reviewing the similarities of developmental and historical processes of knowledge and technologies developed by the intelligent human after thousand years and comparing them with creation knowledge aged million years led to development of a number of theories indicating that regular observation of the universe results in finding out more secrets of the world. Comparison of developmental process of achieving computer knowledge as the final knowledge developed by humans with developmental process of creation knowledge, cause forming  number of theories about making fear, affection of mother, love and loyalty software .  

Introduction

     Historical and evolutional process of knowledge and technology includes considerable points for today’s man. Two modern sciences of computer and information technology (IT) are more remarkable.

Software and hardware are two terms that have been extended by development of this science in societies over the last few decades.  Maybe, these words did not exist in past centuries. Software market is the most important market in the world now and software corporations are the biggest companies. Software systems are designed to receive inputs and provide outputs in return. Software systems are applied in drawing, statistics, planning, graphics, orientation, organization, engineering, etc. software are developed every day.

Software systems are also designed and updated in their special hardware systems.

      Information and communication technology has been developed using software and hardware in the last few decades. This technology has led to a fundamental revolution in data transfer and storage. Reviewing the historical movement of data transfer in the human’s history reveals that we have received information produced by the preceding generations almost in such written form as book. Most books and libraries were unable to notify us of information of the past civilizations due to historical limitations. Printing industry was considered as a great development in transfer and reproduction of information within the boundaries.

     Nowadays, information technology leads to unlimited propagation of information. Today’s man has the least boundaries to achieve the required information so production of knowledge is much faster and this brings higher standard of living.

     Information development is the basis of development in countries and reinforcement of information infrastructures is highly considered. The modern knowledge and technologies also help those coming will not have a mysterious picture of the antecedents and most information and experiences will be transferred to the next generations and the history will be written more accurately and fairly and the coming societies will select the best experiences. These are only an inconsiderable effect of modern knowledge and technologies in the future civilizations. Continuous production of knowledge and information in the course of creation over milliard years led to formation and development of today’s world.

Methods

      Historical similarities of development knowledge and technology by man with production and development of knowledge and information in creation, particularly in developmental biology and developmental behavioral science is worth considering. The most reliable and important resources used by me is my observations and study of the world including scientific documentaries and wild life documentary films.

Discussion

       In computer science a computer is equipped with three input and output components and a unit like brain. These units simply observed in the developed living creatures. Living creatures receive information including light, sound in definite frequencies, and other sensory stimuli by the limited senses. Like a data input, these senses send information and data to the brain. Brain, like a computer, saves data using short-term and long-term memory. Many other tasks such as data processing and production are also performed in the brain by special software systems. Living creatures give behavioral response as an output by receiving the relevant sensory stimuli. Every creature has its own software. Microscopic creatures belonging to the simple primary species, for example, show reflexive behaviors against stimuli and birds have flight balance software.

       The three input, output and central components in the brain have been formed and developed in the course of creation. Senses have been most developed as data input. Behaviors have developed as output by creation of central nervous system. New software systems were developed and installed on complicated bodies in this developmental trend and receipt to exit process has become more complicated.

        Research using information and knowledge development factor in creation of living creatures has led to development of hypotheses indicating that regular observations will cause better understanding and acceptance of new issues on formation of information and creation software. Below find a number of these theories:

       -  Fear is a system or software developed in the stimulating creatures. Creatures without any movement lack of this system or little benefited from this system. This system helps creatures by development of the primary senses to survive. Considering the fact that the primary senses were too simple, they received very weak sensory stimuli. Therefore, behaviors and responses were much simpler and so organizational algorithm for processing was also too simple. Development of organs simultaneously with development of central nervous system was regarded as a new chapter of development of creatures on a software basis. In this case, data are sent to the brain by different senses and the responses are displayed considering data processing in algorithm and structure of every creature using the preceding data in the brain on fearing from solutions by a more complicated behavior. Developed creatures enjoy several senses to find out risk and show wonderful behaviors seen in the wildlife documentaries.

      - Difference of energy absorption system in creatures with central nervous system from that in plants indicates development process. Plants always transfer very limited vital sources to the leaves by roots to form the vital process in leaves by the sunlight. In the developed living creatures, this process is completed by circulatory system and digestive and respiratory systems controlled by the brain. Procurement of vital resources to survive by the most complicated software systems such as Camouflage and hunt on land, in the sea and in the sky are made accompanied by motional and resources diversity. For example, eagle’s eye helps it as the best developed data input. Snake uses thermal sensors to hunt and absorb energy. There are numerous examples shown in the wildlife documentaries.

     -Motor systems and orientation and balancing systems in water, in the sky and on land have gone through developmental process. Stable plants do not have motor and orientation software. Formation of skeleton in animals was considered such a revolution as formation of structures in building construction. Most fish have the simple structures with the least number of joints which enjoy a simple mechanism such as air bag for making balance. The first moving creatures on land have less height in comparison of other groups because of making balance and fighting the earth gravity. Development of structures simultaneously with development of the related software system has led to creation of birds and human beings. Software of making balance and coordination with other senses while birds fly and humans walk and do exercise are more considerable. Variety of sport fields of the Summer Olympics indicates a superstructure called human skeleton resulting from million years of creation knowledge. Furthermore, any living creature uses a method for orientation and navigation considering software systems in its body. Development of creation knowledge has led to creation of bat with unique abilities in using sound as a mammal.

       -Nowadays , actor and actress try to control and master the elements and muscles of their face well in order to express the true feelings of a play .Thinking together with the factor of promotion of knowledge of creation reveals that final species enjoys more complicated faces in harmony with more final emotional software. For example, cows enjoy the feeling of sympathy or the laughter has been created in final species. Thanks to their behavioral evolution, monkeys show humoring behavior revealing related software and hardware development .Sensible behavioral differences of the face of dolphin and fish can also be examples of development process of information and software. Searching for the word laughter with dolphin and fish in pictorial research motors on the web confirm the case accordingly. The main cause of unique relationship between dolphin and man refers to new creational software of dolphin .Crying and making tears are the ways to express emotions related to final species and final creational software.

      -Emergence of communication and exchange of information among living things by communication systems based on hardware and software in form of societies has shown an increasingly growth trend.

       Trees have little communication in tree society of a forest.  Most of the living things enjoy only a very simple sign language in order to communicate. Formation of genders and enjoyment of each gender of particular software and method of communication of two different genders of the living things reveal a very astonishing development. The comparison of formation of family fundamentals and type of relation of final species from formation to stabilization of the same and their difference with primary created species reveal evolution and creation of complicated software and systems. 

      More complicates software strengthen the family fundamentals and expand relations in all aspects. For example, reproduction  in most fish is done through a huge number of fish roes , of which a few roes have the opportunity to become an adult fish while mammals and birds have much more newest emotional software such as affection of mother and responsibility which help them reproduce and  eventually leading to growth of infant in low fertility state.        Affection of mother is the most important and splendid software created. Thanks to affection of mother by female in final species comprises a major part of life. Moreover ,expressing emotions and mutual understanding of the emotion in final species have shown an evolutionary process from hardware and software points of view .Type signing by  the birds who are relatives and speaking in human relations deserve much more thinking .The humans are capable of understanding and expressing the emotional concepts in form of words .

        Emotional software which lead to behaviors such as love ,loyalty, commitment, sacrifice ,jealousy, shame, curiosity, isolation,…………  are among the final creational software. These software are particular for communicating network of the final creatures.

     -Thanks to his hardware and software capabilities   residing in his body, each creature may acquire behaviors considering the limitations of his senses. The perception of the structure of main software of each creature, which is like an operating system of a computer is the first step toward establishment of relation with the said creature .Moreover, during life, some software with glands and related hormones are gradually developed in the body of the creatures. Then, it will fade accordingly. There is a very close relationship between history and evolutionary process of the emergences of software in the world and emergence of glands and hormones in the history of creation .thanks to more simple software and structure, simple living creatures disease less than complicated living creatures disease.

      -The process of reproduction has underwent an evolutionary stage as a process of transmission of information and the genes of animals transmit more information compared to those of plants.

Results

 

Research on creation of living creatures and development of modern theories has no ending owing to development of creation of living creatures. Yet, conducting numerous researches and paying attention to creation of knowledge development rate as a part of the world creation process will bring on a better understanding of the universe and the world creation technologies and rules.  

 

References

-Ryan, F.& Ryan, E.(2006).The new book of popular science.(Z, Emadzadeh, Trans).Tehran: Elmi farhangi publishing co.

-Mirmoayedi, A.N.(2005). Zoology; A short version. Kermanshah: Razi university publishing center.

-Salimi, R.(2008).Introduction of domestic animal behavior. Tehran: Marze danesh  publishing co.

-Research result in http://image.google.com.

- Fothergill, A. (2006). Planet Earth. United Kingdom, Canada: BBC natural history unit.

-Vise,D.A.(2007).The googl story.(S,Gorbanlo,trans).Tehran: Mobalegan publishing co.(original work published 2006).

- Scientific & Wildlife Documentaries.

-Strathern,P.(2006). The big idea collected revolutionary ideas that change the world. (T.Saberi, B.Moalemi, Trans):Tehran:Pishgaman elm publishing co.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم خرداد 1391ساعت 23:20  توسط مرتضی معمارصادقی | 
https://docs.google.com/file/d/0BwIf5UCX5InBZF8xT0ZyM0JkcVE/edit?pli=1
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم خرداد 1391ساعت 22:44  توسط مرتضی معمارصادقی | 
پیش از آفرینش ما نور و امواج و صداوسرما و گرما و حتی بو مزه وجود داشتند .مثلا تراکم مولکولها باعث گرما و سرما می شوند .یا نوسان مولکولها باعث صدا می شوند .یا مولکولهای عناصر دارای خواصی هستند .بهر حال ما به عنوان یک موجود سامانه های دریافت وپردازش این آیتمها را دارا شدیم و شاید آیتمهای دیگری هم وجود دارند که ما نمی توانیم درک و تشخیص بدهیم .مثلاپوست ما طوری هست که سرما و گرما را تشخیص می دهد یا  ما در چشممان قابلیت دریافت تصاویر را داریم .این را مقایسه کنید با تاریخچه ثبت تصاویر در دوربین عکاسی در دانش بشری .خوب این حواس در بهترین جاهایی که می شده قرار گرفته اند  تا من ما راتشکیل دهند .
+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم مرداد 1390ساعت 2:29  توسط مرتضی معمارصادقی | 
بعضی مستندهای حیات وحش انتخاب طبیعی را چنان نشان می دهند که مثل اینکه تکامل حاصل انتخاب است .به نظر من انتخاب طبیعی کل مجموعه هستی را پوشش نمی دهد . به نظر من تکامل یکی از قوانین هر دانش و فن آوری  وحتی هنر می باشد .دانش و فن آوری آفرینش مثتثنی از این قائده نیست .وجود هیچ دانش و هنر ی نیز بی علت نمی تواند باشد .
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم تیر 1390ساعت 19:29  توسط مرتضی معمارصادقی | 
فقط اطلاعات باقی می ماند .درچهار حالت علم هنر فلسفه مذهب .همانطور که به مارسیده و به حیوانات نرسیده.ماده بسته انرزی است پس خارج ازچرخه تبدیل نیست .ولی فعلا بانکهای اطلاعاتی ما مادی هستند .پس امکان از بین رفتنشان زیاد هست .بانکهای اطلاعاتی آفرینش چگونه هستند؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389ساعت 23:46  توسط مرتضی معمارصادقی | 
اخلاق کلمه ای است برای معنایی که در آخرین مراحل آفرینش معنایش پررنگتر می شود و علت آن توسعه  و تکامل روابط در گونه های نهایی آفرینش است.اگر به تفاوت سطح اختیار گونه های آفرینش با انسان فکر کنیم علت معاد را بهتر درک کنیم . پیشرفت بشر سبب پیچیده تر شدن شکل روابط می شود ونیاز به قاونهای جدید و شاخه های جدید حقوقی غیر قابل انکار است .عدالت نیز کلمه ای است که جای تامل زیاد در بازه زمانی آینده دارد   
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم مرداد 1389ساعت 1:48  توسط مرتضی معمارصادقی | 
اخلاق مفهومی است که تعاریف بسیاری توسط بزرگان تاریخ در باب آن گفته شده است . بعضی تبعیت از قانون تعریف کرده اند و بعضی گفته اند که خوبی و بدی را می شناساند . عده ای هم مجموعه ای از ارزش ها در رفتار جمعی و اجتماعی معنی کرده اند . انسان  موجودی اجتماعی است که در زندگی اجتماعی شامل حقوقی است و لازم هست حقوق دیگری  را نیز رعایت کند . اخلاق مفهومی است که بر این امر دلالت می کند . ادیان نیز هر کدام ارزش گذاری درباره اخلاق دارند وبعضی نیز نتیجه رعایت ارزش های اخلاقی را بیان کرده اند .  زرتشت توسط سه کلمه ارزش گذاری اخلاقی را تعریف کرده و بودا مسئله رنج و آرامش را نتیجه ارزشهای اخلاقی دانسته است .ادیان آسمانی معاد را جایگاه ارزشیابی اخلاقی دانسته اند .
حالا از ابتدا فکر کنیم از لحظه ای که رفتار و حرکت و حسها بوجود نیامده اند . ذرات بنیادی تشکیل اتمها را داده اند واتمها تشکیل جامعه اتمی را داده اند که ماده نامیده شده  است . خوب اتمها هر کدام حق و حقوقی نسبت به اتمهای اطراف خوددر رابطه  دارند . شاید اینطور  باشد که جهت پایداری جامعه اتمی نباید الکترونهای دیگران را از مدار خارج کنند تا جامعه ماده پایدار بماند . وقتی که کهکشانها هم بوجود آمدند هر ستاره ای باید منظومه خودش را داشته باشد تا کهکشان پایدار باشد .


خوب جلوتر برویم سلول بوجود آمد و باز هم جامعه سلولی بوجود آمد .خوب سلولها هم نسبت به هم حق و حقوقی پیدا کردند که شرط پایداری جامعه سلولی به رعایت این حقوق هست .فرض کنیم سلولی هستیم فاقد حواس و نیازمند میدان حیات برای پایدار کردن ارگان زنده .اگر واقعا سلول بودیم چه تصوری از حقوق داشتیم .

 
باز هم جلوتر می رویم جایی که مفهوم اخلاق بهتر شکل می گیرد یعنی در جوامع درختی یا جنگل . تلاش در جهت کسب منابع حیاتی مانند نور خورشید و آب و املاح مدنی شاید سبب ضایع کردن حقوق دیگر درختها می شود در جنگل .


بعد از بوجود آمدن حرکت در موجودات مفهوم اخلاق پر رنگتر می شود و در انسان بواسطه پیچیدگی روابط این مفهوم دچار چنان پیچیدگی می شود که تعریف واحدی نمی توان یافت

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم تیر 1389ساعت 21:19  توسط مرتضی معمارصادقی | 
بینایی حالتی است در موجودات زنده که تصویری در ذهن تجسم می شود توسط حواس بینایی .حواس بینایی سیر تکاملی داشته اند . مثلا قورباغه غذاهای غیر متحرک را نمی بیند . تطابق در عدسیهای بینایی هم سیر تکاملی دارد . مثلا نوزاد انسان چند وقتی طول می کشد تا تطبیق درستی داشته باشد . از طرفی مثلا حلزون برای دریافت رویدادی ناشی از ترکیب تصاویر احتیاج به 5 فریم در ثانیه دارد و عقاب به بیست هزار فریم احتیاج دارد . انسان  هم برای درک فیلم احتیاج به 24 فریم دارد . شاید علت اینکه حیوانات کمی به تصاویر تلویزیون جذب می شوند همین مسئله باشد .

فرآیند بینایی درک تصویری است که از بازتاب نور به اشیا در بازه بینایی هر موجودی حاصل می شود . اولین چشمها برای موجودات در محیط آب آفریده شدند واولین تصاویر در آب دیده شدند توسط جانداران .

بینایی وشنوایی قوی ترین حسهای ما در جهت درک هستی هستند .از آنجا که شنوایی در گونه های نهایی موجودات بارزتر شده مسئله حس بینایی اهمیت بیشتری پیدا می کند .
بینایی به طور کلی فرآیند تجسمی را به همراه دارد که شخصیت یا من موجودات با آن حس حضور در هستی را پیدا می کنند .
برای درک بهتر به فرآیند تکاملی دوربین عکاسی به دوربین فیلمبرداری فکر کنید .
طبق آخرین تحقیقات تفکر یا به صورت تجسمی هست یا به صورت معنایی ( کلمات) . خوب لحظه ای در در فرآیند تفکر خودتان دقیق شوید . انیشتین گفته بیشتر به صورت تجسمی می اندیشیده . خوب تفکر تجسمی یعنی تشکیل تصاویر و ترکیب تصاویر جهت شکل گیری یک رویداد تصویری در ذهن . تفکر معنایی هم همان فکر کردن با کلمات است که بیشتر به زبان مادری صورت می گیرد چرا که اطلاعات حافظه بیشتر به زبان مادری رمزگذاری شده اند در حافظه .

خوب برای درک بهتر فرض کنید اطلاعاتی در حافظه کامپیوتری موجود است به صورت تصاویر و معنا که طبق الگوریتم خاصی ذخیره شده اند و پردازشگری به نام تفکر تجسمی با این اطلاعات تصاویر جدید تری می سازد که هر کدام می تواند منحصر به فرد باشد به نام تفکر .
در هنگام رانندگی تصاویر زیادی در ذهن ما مجسم می شوند و در حافظه ضبط نمی شوند . ولی در همان هنگام ذهن ما با تصاویر ضبط شده قبلی در حال بازی است تا تصاویر جدیدی بسازد . به نظر من فرق انسان و حیوان که تفکر نامیده می شود در سامانه پردازشی به نام تجسم خلاق است . این مسئله سبب شکل گیری نقاشی در غارها شد ویا روشن کردن آتش . خوب علتی باید در ساختار ذهنی سایر موجودات باشد که هنوز نتوانسته اند آتش درست کنند . از آنجا که معنا ها توسط کلمات نمادگذاری شدند واز ابتدا کلمات نبودند شاید بتوان گفت تفکر تجسمی به نوعی سبب ایجاد تفکر معنایی یا کلماتی می باشد .

واحد تفکر تجسم خلاق در انسان سبب توهم وانگیزه وطراحی ورویا در خواب و آرزو ....... نیز می شود . مثلا آرزو تصویری است در ذهن ویا در موقع خواب این واحد پردازشی توسط اطلاعات ذخیره شده در حافظه تصویر سازی می کند و برای هر کس توسط معنا های شناخته شده در ذهنش رویا ایجاد می شود . اینکه بعضا تعابیرعجیب و غریبی به خواب نسبت می دهند بسیار عجیب است در پاسخ باید گفت فقط به فرآیند تکاملی خواب بین یک درخت و انسان فکر کنید .
شاید بتوان گفت تمدنها توسط تجسم خلاق بوجود آمده و خلاقیتهای جدید سبب پیشرفت تمدنهای انسانی گردیده است . حالا ما در عصر انقلاب اطلاعاتی می توانیم به حافظه کل بشریت در قالب شبکه دستیابی داشته باشیم جهت خلق تصاویر تجسمی جدید.
نکته دیگر در تجسم خلاق مروبوط به جنس تصویر یعنی رنگ وتعداد دریافت در ثانیه است . شاید بهترین حالت تجسم خلاق بیست و چهار فریم در ثانیه با رنگهای موجود باشد که قابلیت خاص برای انسان در موجودات ایجادکرده است وسبب پیشرفت انسان شده است .


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم خرداد 1389ساعت 1:0  توسط مرتضی معمارصادقی | 
بدون شک کلان ترین پروژه موجود در هستی برای تفکر انسان مسئله آفرینش است . در امر آفرینش نیز آنچیزی که مسلم است سیر تکاملی نرم افزاری و اطلاعاتی است که   انسان هوشمند با آگاهی اندکش  بعد از حدود 12هزار سال حضور در ذره ناچیزی به نام زمین بعد از حدود پانزده میلیارد سال از انفجار زمان و مکان  می تواند به آن بیاندیشد .
تفکر در عظمت بوجود آمدن دو عامل  زمان و مکان .
تفکر در شکل گیری نیروهای بنیادی
 تفکر در تشکیل ذرات بنیادی که تا بحال 200مورد شناسایی شده .
تفکر در عظمت تشکیل  واحدی به نام  اتم بر اثر حرکت ذرات بنیادی تحت نیروهای متضاد وتشکیل حجم ماده .
تفکر در روند ارتباط گیری اتمهای مختلف  با یکدیگر وتشکیل مولکولهای گوناگون .
تفکر در عظمت تشکیل ستارگان و سیارات در مدارات و چرخه  تبدیل سوخت ستارگان .
تفکر در اندازه یکسان ماه و خورشید از دید ناظر زمینی علی رغم تفاوت قطر 400 برابری  وفاصله یک به چهارصد از زمین
تفکر در شکل گیری فصول به خاطر کمی انحراف محور چرخش زمین به دور خورشید .
تفکر در شکل گیری آب و هوا در زمین  .
تفکر در جاذبه زمین که سیالی به نام آب از یک طرف این توپ گرد نمی ریزد .
تفکر در شوری اندک آب دریاها که باعث می شود تمام آبها هر روز بخار نشود .
تفکر در چرخه آب که ابرها آب را بر سطح خشکی توزیع می کنند تا جاندارانی بتوانند در خشکی زیست کنند.
تفکر در ذخیره آبها در کوهها برای جاری بودن رودخانه ها .
 تفکر در تفاوت وابستگی جانداران به آب شیرین و شور وتامل در چرخه تکاملی آب .
تفکر در تشکیل واحد سلول و حیات  .
تفکر در بوجود آمدن تک سلولی ها وسپس چند سلولی ها .
تفکر در خلقت  تک عضوی ها و چند عضوی ها .
تفکر در تکامل اعضا و حواس در جانداران .
تفکر  در عظمت خلق انسان هوشمند با پیچیده گیهای سخت افزاری مبتنی بر واحد سلولی  و نرم ا فزاری هوشمند .
 تفکر در تفاوت سیستم ساده جذب انرزی یاچرخه آب یک درخت با سیستم متنوع جذب انرزی انسان به صورت غذاهای گوناگون  و گردش خون پیچیده 
.................................................................
همه اینها حکایت از تفکر خلاقی ناظربر سیستم است که تکامل تصادفی را به شدت رد می کند .
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد 1389ساعت 1:0  توسط مرتضی معمارصادقی | 

تجسم
ابتدا سعی کنید به من خودتان  فکرکنید که واقعا من شما چه هست . چه درکی از من خود دارید .آیا در حال است یا گذشته ویا تصویر است یا مجموعه لغات .افکار در در ذهن چگونه به صورت تصویر یا لغات یا هر چیز دیگری پردازش می شوند .


آنچه مسلم است تمام علوم بشر توسط ناظری در فرکانس معینی از حواس و با من هایی که اکنون اکثرا پیش ما نیستند تولید شده است . وشاید در فرکانسهای دیگر به نوع دیگری بیان می شوند .

 
خوب لحظه ای به درون این ناظر توجه کنیم یعنی خودمان .توسط چند حس دریافتهایی از پیرامون خود داریم که قوی ترین این حسها بینایی وشنوایی است که کمک میکنند تصویری در ذهن شکل بگیرد که بعدا اگر در حافظه ضبط شده باشد باز این تصویر در ذهن شکل می گیرد وهمچنین بارها شده که ذهن با خلاقیت خود تصاویر جدید از افراد نادیده و مکانهای نادیده و حتی آینده  می سازد ولی قوت این تصاویر مانند تصاویر درک شده  با چشم نیست .نمی دانم تا بحال به فرآیند بینایی فکر کرده اید که دائما تصاویر را به ذهن شما می فرستد تا ذهن شما با قابلیتهای فرکانس  انسانی تفکیک رنگ واندازه هاوغیره از یک تصویر را درک نماید .مثلا به این فرآیند وقتی رانندگی می کنیم دقت کنیم که چقدر تصویر را در لحظه به مغز می فرستد تا تحرک تصاویر را درک کنیم . البته خیلی از تصاویر هم ثبت نمی شوند .


شاید بتوانیم بگوییم من نوعی تجسم است که حواس چندگانه کمک به شکل گیری آن می کنند .خوب چه تصاویر مستقیما توسط چشم درک شوند وتوسط ذهن مجسم شوند یا خود ذهن آنها را بسازد می توانند سبب تحریک سامانه های احساسی و درنهایت ترشح غدد در بدن شوند .خوب به این مسئله امروزه تجسم خلاق می گویند .یعنی بدون اینکه حتی ثروتی داشته باشیم آن را تجسم کنیم تا از آن لذت ببریم چراکه وقتی هم ثروت  داریم بازتوسط چشم تجسم می شود .

 
فکر می کنم تجسم به گونه ای سبب جذب هم خواهد شد که از دید کوانتم قابل بررسی است .شاید ما حاصل تجسمی از گذشته باشیم .وآخرت هم همینطور. در عالم بعد هم که عالم سیرتهاست تجسم اعمالی که در قرآن ذکر شده قابل تامل است که من یا تجسم حضورجدا ناپذیر  دارد .
«فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّهٍ شَرًّا یَرَهُ».


وقتی به حیوانی نگاه می کنیم در ذهن ما چیزی مجسم می شود حالا فکر می کنید تجسم آن حیوان از ما چیست و دنیای آنان با حواس متفاوت با ما چه شکلی است .


 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم فروردین 1389ساعت 1:32  توسط مرتضی معمارصادقی | 

هرچه بیشتر به جلو می روم چالشهای جدید کمکم میکنند که درک صحیحتری از هستی داشته باشم و یاد گرفتم دیگر مدعی نباشم . چرا که یافته های هرروزمتغیرند و گاه هم فراموشم می شوند . شاید چند صده بعد کودکی بیشتر از دانشمندپرادعا  امروز ما برهستی اشراف داشته باشد . آنچیزی که امروز برترین دانشها و مایه فخر آدمی می دانیم بعد ازگذشت چند قرن فقط شاخه جزیی از آگاهیها باشد .

کوانتم امروز اندیشه های مولانا را تایید می کند .شاید پاسخ این مسئله کشف شهود مولانا باشد .به هر حال آنچه امروز می توان گفت اینست متا فیزیک شاخه ای نوپا از علم است که پختگی بشرامروز نیاز پدیدار شدن آن بوده است . شخصیت هایی مانند مولانا هم بعد ازاین برای بشریت برجسته تر می شوند وچه جالب است فرهنگ اسلامی ایرانی ما چنین شخصیتهایی را پرورانده است .وچه شمس تبریزهایی بودند که ما نمی شناسیم .
آنچه طی قرن گذشته موردتوجه علم  قرار گرفته مسئله ناظر بوده است .ناظری که توسط پنج حس  محدود هستی را درک می کند وتوسط ساختار احساسی خاصی قدرت تصوربی نهایت  هم دارد .

متاسفانه چیزی که کمتر مورد توجه بوده درک این ساختار احساسی بوده .ساختاری که هرروز به آن فکر می کنیم .روابطمان را تنظیم می کنیم .تصمیم می گیریم .بسته به جنسیت تفاوتهایی دارد وحتی خیلی از ما صادق هم نیستیم با این ساختار  ...................اسمهای گوناگون هم در فرهنگهای مختلف بر آن نهاده اند .این ساختار شبیه پلاگین هایی برروی ذهن هر نفر وجود دارند و درمقابل ورودی های مختلف خروجی های مختلف دارند .شاید پاسخ این معما که هر فرد عاشق فردی خاص می شود روزی پیدا شود .

 شاید علت قانون جذب روزی معلوم شود.شاید علت شکل گیری نهادهای مشابه در فرهنگهای مختلف روزی معلوم شود . شاید علت مشابه بسیاری ازجنگهای تاریخ روزی معلوم شود . شاید روزی معلوم شود چگونه فیلم ها وسریالها  ساختار احساسی انسانها  را مشابه هم سرگرم می کنند . تاثیر سرعت کیهان  برزمان هم در این سا ختار احساسی قابل تامل است .   شاید درک صحیحی از ساختار احساسی بسیاری از مبانی فلسفه و علوم انسانی را دچار بازنگری اساسی نماید.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم اسفند 1388ساعت 0:46  توسط مرتضی معمارصادقی | 
قانون سوم نیوتن که تحت عنوان عمل و عکس العمل  از آن یاد می شود در بعضی رفتارهای اجتماعی هم نمود دارد .
 اگرذره را نوعی بسته انرژی تحت نظر بگیریم (کوانتم)وازدیدگاه آفرینش به مسئله نگاه کنیم میتوانیم اینطور تصور کنیم که برای اینکه انرژی تبدیل به ماده شود از قوانین تضاد بار الکتریکی استفاده شده که ذره منفی الکترون  به دور هسته مثبت بچرخد که فضای  بسیار بزرگتری پدید آید که اتم نامیده می شود .از لحاظ حجمی این فضا که توسط ذره ناچیزی مانند الکترون به دور هسته ای کوچک شکل می گیرد مانند منظومه شمسی است که زمین ما وخورشید چه حجم کوچکی از این فضا را اشغال کرده اند .
(چگونگی تبدیل انرزی به ذرات بنیادی ریزی مانند الکترون و پروتون هم می تواند براثرموج متراکم انرژی صورت گرفته باشد البته تا بحال علم پاسخی جدی دراین زمینه نداشته وشاید ریزتر از کوارک ها هم مسائلی وجود داشته باشد ).
خوب چشم ما فرکانسی دارد که مثلا 24تصویر در یک ثانیه تصور متحرک بودن نقاشی ها و عکسها را به ما می دهد .برای سایر جانداران این فرکانسها فرق میکند .خوب هر ماده ای بر روی زمین  که ما می بینیم فضای خالی هست که از چرخش الکترونها شکل گرفته است که در فرکانس چشم ما توپر دیده می شود  .خوب ازدید دیگر ما بر روی الکترونی به نام زمین بدور هسته ای به نام خورشید در فضای اتمی  به نام منظومه شمسی در گردشیم .که کلا تشکیل جرمی به نام کهکشان راه شیری را داده ایم .
آنچه مسلم است در جریان آفرینش ابتدا ذرات بنیادی پدید آمدند خوب طبق قانون نیوتن( در مورد خلاوهمچنین عمل و عکس العمل )باعث بوجودآمدن اتمها  شدند .بعدا هم بعد از میلیاردها سال  در آفرینش ستاره ها و سیارات ازهمین قانون  در خلا استفاده  شده است .
انیشتین طبق نظریه میدان واحد می گوید الکتریسیته، مغناطیس و گرانش، سه حوزه ی تفکیک ناپذیرند یعنی این سه میدان میتوانند نقش مهمی در شکل گیری ذره ای به نام اتم یا جرم های در دسترس ما یا  جرم بزرگتری به نام راه شیری داشته باشند که ما در آنها زندگی می کنیم .
خوب تاثیر این میدانهای نیرو بر ذرات باردار کاملا در شکل گیری ماده موثر است . حالا فرض کنیم ذره ای  باردار نباشد . خوب این ذره به احتمال بسیار زیاد ازدرون هر جرمی (فضای خالی )به شرط اینکه به هسته برخورد نکند می تواند عبور کند چرا که تحت تاثیر میدانهای نیرو قرار نمی گیرد . مثلا ذره ای به نام نوترینو که طی ده های کنونی کشف شده به علت بی بار بودن از هر جرمی به راحتی می تواند عبور کند .
به تازگی که مطالعه ای در ادیان بشری داشتم به نکته جالبی رسیدم مثلا راهبان بودایی سعی می کنند به مرحله بالاتر از نیک و بد برسند تا آثار روحی جدیدی را درک کنند . حتی در آیین های هندی هم چنین مسائلی وجود دارد .مولانا هم مرگ نفس (خوب و بد)را سبب حیات جدید انسان میداند .
خوب شاید می شود اینطورنتیجه گرفت در جوامع انسانی باردار بودن افراد سبب گرایش به میدانهای مثبت و منفی می شود و اگر فرد بدون بار گردد می تواند به تمام کیهان سفرکند .

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم اسفند 1388ساعت 1:52  توسط مرتضی معمارصادقی | 

سوره حمد را اولین سوره کامل نازل  شده قرآن  می گویند و قرآن با این سوره آغاز می گردد . هر مسلمان هم به دفعات باید این سوره را در طول روز تکرار کند تا نماز بجای آورد . حتی این سوره را ام آلقران هم  می نامند . این سوره در سرآغاز یک تحول جهانبینی توحیدی  در سرزمین دورافتاده از تمدن بر پیامبر نازل شده و حاوی مفاهیم توحیدی و معاد است . کلمات این سوره در جامعه ای که آئین بت پرستی نهادینه شده وارزشهای خود  را پیدا کرده و افراد هم با این ارزشها سنجیده می شدند نازل شده است واصول  جهان بینی پیروان آیین بت پرستی  را به چالش می کشد .

 پرستش  شاید یکی از حسهای بشری باشد که سبب شده در جوامع مختلف در طول تاریخ شاهد خدایان بیشماری باشیم که توسط بشر تقدیس می شده اند .شاید این حس سبب نیاز بوده و هست و چه ماهرانه این حس تحریف شده و می شود و در هر جامعه ای به نوعی از هدف دور می شود . شاید علت آن کینه سیستم منفی موجود در آفرینش است که مخالف طی مراحل کمال انسانی است .

در حال حاضر ما در عالم صورتها زندگی می کنیم وپشت هر صورتی سیرتی وجود دارد که در حال شکل گرفتن است که وقتی صورتها نباشند سیرتها به درستی معلوم می شوند . مثلا هرجریان یا کلمه یا فرد یا عملی دارای صورتی وسیرتی هستند.شاید عالم مجردات عالم سیرتها باشد که درروز جزا این سیرتها هستند که ارزیابی می شوند. 

نکته مهم توجه به این مسئله است که حس پرستش دچار انحراف نشود واز جریان دیگری یاری نجوید (تنها تو را مي‏پرستيم و تنها از تو ياري ميجوئيم.)واین حس کمک کند مراحل کمال انسانی به درستی طی شود که باید خداوند هدایت کند در هر زمانی و در هر مکانی  (ما را به راه راست هدايت فرما).

ادیان در طول تاریخ مسبب اخلاق در جوامع بوده اند وارزشهای اخلاقی مانند بدبودن ریا و دروغ ودزدی در تمامی ادیان مشترک است . سیستم منفی موجود در هستی تنها با افراط و تفریط در حوزه ادیان توانسته بزرگترین جنگهای تاریخ  را بوجود آورد .هدف این سیستم جلوگیری از شکل گرفتن اشرف مخلوقات است واگر نگاهی به هرم مازلو بیاندازیم هدف سیستم منفی نگهداشتن انسانها در پایین هرم مازلو بوده است  .یعنی انسانهایی که درگیر نیازهای امنیتی و فیزیکی هستند کمتر می توانند به مراحل بالاتر برسند . 

نکته قابل تامل دیگر کلمه عالمین است که علامه طباطبایی با توجه به کل قرآن  چنین نتیجه گرفته است  که (پس معلوم مى شود مراد از عالمين هم عوالم انس و جن ، و جماعتهاى آنان است).یعنی بیان  وجود عالمهای دیگر از همان آغاز مد نظر بوده است . وخداوند پروردگار تمام عالمیان است . پس شاید قوانین خلقت موجود در این عالم مانند تکامل در سایر عالمها هم وجود داشته باشد .  


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم بهمن 1388ساعت 2:10  توسط مرتضی معمارصادقی | 

تعریف انرژي :قابلیت انجام کار را انرژي گویند . یا میزان توانی که در زمانی معین برای انجام یک کار صرف می شود . اصل تبدیل انرژي هم می گوید هر نوع از انرژي به نوع دیگری تبدیل می شود . وهمچنین اصل بقای انرژي می گوید که انرژي هیچگاه نابود نمی شود .به خاطر همین تبدیل انرژي داریم نه تولید انرژي .

درباره نیاز بشر به انرژي هم باید گفت : نفت حدودا 150 سال پیش کشف شد و هر کیلوگرمش 10تا 12هزار کالری انرژي تولید می کند . با کشف نفت معادن ذغال سنگ با ارزش کالری تقریبا نصف از رونق افتادند چرا که مرقوم به صرفه نبودند .گاز هم تقریبا به اندازه نفت کالری تولید می کند .درباره خورشید هم بعد از طی مسافت 1500میلیون کیلومتری در 8دقیقه از درجه حرارت 15 میلیون سانتیگرادی درسال حدود 2200کیلووات به هر متر مربع انرژي می رسد. يك كيلوگرم زغال سنگ حدود ۸ كيلووات ساعت انرژي توليد مي كند و يك كيلوگرم نفت حدود ۱۲ كيلووات ساعت انرژي توليد مي كنند..خوب حالا با این اطلاعات پایه چند محاسبه انجام می دهیم.

ازسوختن فقط 85میلیون بشکه مصرف روزانه نفت در جهان اگر هر بشکه ای 150 کیلوگرم فرض شود فقط 127500000000کیلوکالری انرژي تبدیل می شود که بخش اعظمش به صورت گرما تقدیم طبیعت می گردد. این جا این سئوال پبش می آید بشر چقدر انرژي روزانه نیاز دارد ؟

خوب پاسخ این پرسش ساده نیست چرا که مثلا فرض کنید چه سیستم جالبی به کار رفته تا دمای بدن حدود 37.5 تثبیت باشد . این فقط انرژي مورد نیاز بدن انسانها را بیان می کند و سایر جانداران جای خود دارند . البته این فقط بخش ناچیزی است از انرژي مورد نیاز بشراست چرا که کشف آتش بشر را را از سایر جانداران در مصرف انرژي متمایز کرد و انقلاب صنعتی و نیاز صنعت به انرژي و الگوهای اقتصادی مصرف بیشتر وتولید بیشتر هیچگاه فکر این را نمی کردند که چه عواقبی برای محیط زیست دارند وحالا بشر متوجه شده مصرف بیشتر حتی در منابع قابل احیا اثراتی ماندگار بر محیط زیست می گذارد .

در بازه دمایی میلیون ها درجه زمین ما در دمایی مناسب برای وجود ماده حساسی به نام آب قرار گرفته که در 100درجه جوش می آید و در صفر درجه یخ می زند . در این بازه مایع بودن آب دقت قرار گیری در فاصله معینی از خورشید و نیاز زمین را به انرژي خورشید را بیان می کند تا تمام اقیانوسها یخ نزنند .بطور کلی آب و هوایی که ما وابسته به آن هستیم در نقطه تعادلی قرار گرفتند که لازم بوده است حتی اگر گرمای درون زمین با میزان انرژي دریافتی جو و حتی مقدار لایه های جوی متفاوت شوند اقلیم مارا بر هم خواهند زد .ساده ترین بیان عوامل خارجی هستند که نظم طبیعت را بر هم می زنند . طبیعت انرژي لازمه خود را به بهترین روش تامین وبدون کمترین اثر مخرب به حرکتش ادامه می دهد . حتی نسلهای گذشته انسانها شهرها ساخته و شهرها از بین رفتند با کمترین آلودگی زیست محیطی چرا که دامداری و کشاورزی به نوعی روند تبدیل انرژي خورشید بوده است ومصرف انرژي به این حد زیاد نبوده حتی برای حمل ونقل .

نگاهی به طبیعت نشان می دهد طبیعت کل انرژي را از خورشید می گیرد چرا که چرخه آب به خورشید وابسته است . اختلاف دما هم بر اثر نور خورشید باد را بوجود می آورد که سبب تعادل گرمایی جو در شبانه روز است . انرژي اقیانوسها و امواج هم وابسته به خورشید هستند . به طور کلی میزان انرژي که از خورشید به زمین می رسد اگر تبدیل به انررزیهای مورد نیاز بشر است بشوند بهتر است .اگر بشر برای تهیه انرژي ماده به انرژي تبدیل کند از هر نوع چه هسته ای یا فسیلی اثرات مخربی برای اقلیمش دارد .چرا که روند معکوس بسیار سخت است .

حتی در طبیعت انرژي توسط فسیل جانداران به نوعی به ماده تبدیل می شود و تشکیل نفت و گاز را می دهند که در لایه های زیزین اثر نامطلوبی برای اقلیم طراحی شده ندارند ویا غذا های طبیعی مانند سبزیجات و.......به طور کلی تبدیل انرژي خورشید به سایر انرژي ها هستند و ماده ای به انرژي اضافی تر برای جو تولید نمی شود.در بدن انسان نیزانرژي اضافی به چربی تبدیل می شود.خوب این نکته قابل تامل است که چه در بدن و یا طبیعت انرژي مازاد به نوعی ذخیره یا دفع می شود از سیستم مثلا یک جنگل تبدیل به نفت می شود که به لایه های زیرین میرود.یعنی حتی انرژي خورشید به ماده ای برای لایه های زیرین تبدیل می شود در حالی که چوب یا نفت همین جنگل چقدر انرژي گرمایی می توانسته داشته باشد .

نیازهای بشر همیشه زمینه ساز اختراعش بودن برای درک میزان وابسته بودن ما به انرژيهای فسیلی فرض کنیم از فردا دیگر ماده فسیلی برای تولید انرژي نداریم خوب خیلی از صنایع ازکار می افتند .خیلی از فضاهای مسکونی به علت سرما در مناطق کوهستانی از کار می افتند . جریان حمل و نقل از کار می افتد .حتی تولید صنعتی غذا و پوشاک و برق وروشنایی ....... از کار می افتد.

البته بشر به این شرط می تواند ماده بیشتری تبدیل به انرژي کند و تعادل طبیعت از بین نرود در صورتی که مدار زمین تغیر کند یا انرژي درون گرمایی زمین کم شود و یا از میزان انرژي دریافتی از خورشید بکاهد .یا انرژي اضافی را به ماده تبدیل کند . خوب این تقریبا نگاه زیست محیطی به انرژي بود .

اگر از دید بالاتری به انرژي نگاه کنیم حتی ماده نیز حالتی از انرژي است .فیزیک هسته ای این را ثابت کرده .مبحث انرژي موجود در محیط زیست به خوبی نشان دهنده آفرینش کائنات از جوهر واحدی صورت گرفته که تکثر پیدا کرده .چرا که فقط فکر کنیم ازاختلاف دماو صوت ونور وماده می توان انرژي گرفت وتبدیل به انرژي دیگری نمود ویا در فضا انرژي به ماده تبدیل می شود بر اثر حرکت .چرخه ماده به انرژي یا انرژي به انرژي یا ماده به ماده یا انرژي به ماده ایجاد جهان ما را کرده است .

شاید از ابتدا هم انرژي بوده و سپس اولین ذرات بنیادی پدید آمدند .اگر الگوریتم تضادها از ابتدا بوده باشد که اکنون بحث ماده و ضد ماده مطرح شده در لحظات اولیه خلقت شاید بتوان گفت چگونه برآیند دونیرو برابر صفر است وهرچقدر دو نیرو برابر افزایش پیدا کنند باز هم برآیند ثابت است پس محدودیتی در تولید انرژي در دو فاز مخالف نبوده است ومهم اصل تعادل است .

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم دی 1388ساعت 19:49  توسط مرتضی معمارصادقی | 

کلمه احساس فراتر از حواس پنگانه موجود در انسان است .مطلب جالب ارتباط بین اجزای صورت واحساسات هستند که به نظر من سیر تکاملی داشته و در نهایت در پستانداران جدی شده است .شاید فعلا برای نتیجه گیری کلی زود باشد ولی من تا بحال خنده ماهی و تمساح را ندیده ام ولی در پستانداران دریایی که به نظر من باهوشترند و حتی دست آموز می شوند خودکشی بر اثر احساس تنهایی دیده می شود . رابطه بین احساس و غدد داخل بدن نیز مهم است که باواسطه سیستم عصبی غدد ترشح می کنند .سیر تکاملی بین رشد احساسات و رشد فیزیکی وجود دارد بطوریکه احساسات هیجانی در مرحله جوانی که جسم در اوج است دیده می شود . دانش رباتیک تا به حال توفیقی در درک الگوریتم احساسات نداشته است وشاید با منطق صفر ویک خیلی قابل حل نباشد . به هر حال من هر انسانی با درک او از احساسات و فکر کردن درباره احساسات در لحظه ها سپری می شود .نکته مهم دیگر این است که جنس ماده بهره بیشتری و قوی تری از احساسات برده ومتناسب با آن جسمش شکل گرفته و نیازهای بیشتری در این زمینه داردکه خانواده ها را شکل میدهد وابراز این احساسات بین دو جنس بنیان خانواده را با ابراز عشق و محبت محکمتر می کند ونسل بعدی در کانون این محبت امکان رشد وشکل دادن به احساسات اولیه اش  را پیدا می کند. شاید احساسات هم از قانون تضادها پیروی می کنند که احساسات مثبت و منفی داریم . یعنی مثلا احساسی مانند حسد یا بدبختی می توانند مخرب باشند و احساساتی مانند حس مادری یا عاشق بودن یا مثبت بودن چقدر سازنده هستند .به نظر من آفرینش احساسات توسط عضوی به نام مغز ممکن نیست البته کلمه احساسات خیلی وسیع است رابطه بین حواس پنجگانه با مغز قابل ردیابی است ولی سایر احساسات لزوم وجود روح را تائید می کنند .

دو کلمه نرم افزار و سخت افزار که امروزه در قاموس بشری دیده می شوند قابل تامل است . حتی کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده اند که ارزش افزوده نرم افزار بیشتر از سخت افزار است و حتی امروزه شرکت های نرم افزاری بزرگترین شرکتهای دنیا هستند .پدید آمدن دو بخش نرم افزارو سخت افزار در دانش بشری و مقایسه آن با خلقت انسان که جسم و روحی دارد قانونی از قوانین می تواند باشد مانند اینکه سیستم عاملی سخت افزاری مانند جسم انسان را کنترل می کند که قابلیت دریافت اطلاعات و پردازش رادارد .

بحث دیگر خلاقیت است که در آفرینش به وضوح دیده می شود که لازمه هر خلاقیتی ابتدا نبودن و خلق شدن است یعنی یک نقاشی ابتدا نیست و طی مراحلی که می تواند ترسیم خطوط و اشکال باشد و سپس رنگ آمیزی شکل بگیرد ویا یک بیت شعر از درک وبیان مقصودی در قالبی شکل میگیرد و اگر ذهن خلاقی نباشد اگر میلیاردها بوم نقاشی و میلیاردها کلمه داشته باشیم تا خلاقیت نباشد چیزی شکل نمی گیرد چه در قالب نرم افزار و یا سخت افزار .شبهه خلقت تصادفی حیات هوشمند بین میلیاردها ستاره مانند این است که فرض کنیم میلیاردها بوم نقاشی داشته باشیم که بر روی یکی از بوم ها اثری با پیچیدگهای منحصر به فردی خلاقانه  خلق شده  و به کمال رسیده درحالی که برروی بقیه حتی یک خط هم کشیده نشده که قابل قبول  نمی باشد  چرا که این همه  خلاقیت تصادفا شکل نمی گیرد .

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم آذر 1388ساعت 23:21  توسط مرتضی معمارصادقی | 
 

حضرت ابراهیم پدر انبیا نامیده می شود ودر سه دین یهودیت و مسیحیت و اسلام توجه خاصی به این پیامبر شده و سوره چهاردهم قرآن به نام این پیامبر نامگذاری شده است . خانه کعبه توسط ابراهیم ساخته شده و در مناسک حج هم توجه خاصی به ابراهیم و خانواده اش شده است . حضرت ابراهیم در دورانی زندگی کرده که یکتا پرستی هزینه داشته و ابراهیم در این شرایط اقدام به بت شکنی نموده است .ابراهیم ازجمله پیامبرانی است که دعوت جهانی به توحید داشته وتوجه قرآن به زندگی ابراهیم از کودکی تا مرگ در حدود صدونود پنج سوره  بعد از فاصله هزارها سال بین زندگی حضرت ابراهیم و نزول قرآن از معجزات قرآن است .زندگی ابراهیم که به صورت داستان در قرآن بیان شده نگاهی است به زندگی انسانی که از راه تفکر حقیقت توحید را درک کرده و در راه توحید بزرگترین امتحانات را پس داده است تا به مقام خلیل الرحمن نائل گردیده است.

سختی و رنج از نظر ما امر نامطلوبی است. در زندگی  همه ما سعی در گریز از آن را داریم ولی شاید از دید خالق  سختی و رنج بر انسانی که آسودگی سبب گمراهیش می شود سختی موجب درک حقیقت و کنترل نفس و هوسها گردد.  چرا که خداوند بر پیچیدگیهای نفس انسان آگاه است و ازآن نظر شاید بالاترین موهبت باشد که جلوی گمراهی را می گیرد .شاید به همین دلیل هم گناهان با سختی از بین میروند . عید قربان روزامتحان برای ابراهیم بود ابراهیمی که سالها بچه دار نشده بود و زندگیش به خاطر وجود اسماعیل دگرگون شده بود . ابراهیم سربلند از این امتحان بیرون آمد .از سنتهای الهی آزمایش از طریق فرزندان و اموال است . از نگاهی دیگر وقتی موجود هوشمندی مانند حضرت ابراهیم علی رغم تمام احساسات پدرانه و اسماعیل علی رغم تمام میل به زندگی به قربانگاه می روند ارزشهایی والایی مانند ایثار و زیباترین جلوه تعبد توسط انسان هوشمند و محاسبه گر خلق می شوند که درتاریخ  آفرینش منحصر به فرد است وبرای خالق اشرف مخلوقات  مهم است .

آثار هر هنرمندی معرف  صفات وتفکر هنرمند است . در عظمت آفرینش هم اسماوصفات خالق سبب خلق چنین عظمتی شده است .مهربانی و بخشندگی و قهار و بصیر ........کلماتی هستند که قلموی آفرینش را بر بوم هستی کشیده اند .

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آذر 1388ساعت 23:47  توسط مرتضی معمارصادقی | 
 

 

انسان در قالب زندگی اجتماعی معنا پیدا می کنند و شاید این یکی از قوانین هستی باشد از ابتدا که حتی ستارگان نیز به صورت تجمعی تشکیل کهکشانها را دادند ودرختان تشکیل جنگل رادادند  .منظور تجمع در آفرینش است . به هر حال می توان اینطور فکر کرد قوانین که در آفرینش ستارگان به کار رفته در آفرینش حیات نیز به کار رفته اند شاید کامل شده و پیچیده تر هم شده باشند .

موجودزنده میل به حیات دارد شاید تولید مثل نوعی پاسخ به این نیاز است .خوب آدم از گروه پستانداران است یعنی برای تولید مثل تخم نمی گذارد.ماهیها که اول آفریده شدند تخم می گذاشتند ولی فکر نمی کنم وظیفه نگهداری از تخمها را داشتند .تولید انبوه تخمهای بارور شانس بقا نسلها را در پی داشته است ولی به تدریج در موجودات سیستمهای عجیبی مستقر گردیده به طوری که پرندگان وظیفه نگهداری و گرم کردن تخمها را پیدا کردند .تا اینکه تولید مثل به درون بدن پستانداران در درجه حرارت لازم منتقل گردید و به نظر من شاهکار خلقت وتنها چیزی که نودونه درصد در این دنیا راست است در جانداران مستقر گردید .مهر مادری سامانه پیچیده ای است که  بقا  را در حالت کم باروری تضمین می نماید ولازم نیست تولید تخمها انبوه باشد.به هر حال شاید نوع مهر مادری پستانداران  با پرندگان  خیلی فرق داشته باشد و طبق معمول باید پیچده تر شده باشد ..مهر مادری احساس یا سامانه ای است از بسیار احساساتی که در طول خلقت شکل گرفته اند و تکامل یافته اند مانند ترس  وامید و حتی عشق .خوب حالا منظور از این همه سخن پراکنده چه ربطی به خانواده پیدا می کند ؟در واقع خانواده پایه ترین بنیاد اجتماعی است که انسانها در آن زندگی می کنند .به غیر از تفاوتهای اندکی در جسم پیچده دو جنس تفاوتهای عظیمی در روان دو جنس است که با توجه به روند خلقت پیچده ترین وکاملترین آنها به انسان رسیده است.مثلا مهر مادری در زن ارزشهایی والایی مانند گذشت وصبر ایجاد می کند که خیلی کمک می کند آدم به درجه اشرف مخلوقاتی برسد که فرشتگان تعظیم کردند در مقابلش ..به هر شاید تفاوت انسان (آدم) و حیوان احساسات و سامانه هایی برتری باشد که تکامل خلقت برای آدمی داشته است .در تابلوی نقاشی هستی بعد از آفرینش آسمانها وحیات  و انسان موجودی با چنین قابلیتها باید باشد که نقاشش به خودش آفرین بگوید.

خانواده مکانی است که به بسیاری از این نیازها پاسخ می گوید وبسیاری از احساسات در محیط خانواده ابراز می شوند  . مثلا شاید مردانی که اندام  زنان زیادی را تجربه می کنند فقط به گوشه کوچکی ازخلقت زن  دست پیدا کنندوهمینطور زنان تن فروش  که زندگی ناهنجاری را تجربه می کنند چرا که هیچگاه قابلیتها و احساسات عظیمی را در وجودشان نهفته است پیدا نمی کنند.قابلیتهایی که طی میلیاردها سال بعد از فراهم آوردن شرایط حیات و خلق موجودات ودر نتیجه برترین موجودات حاصل گردیده است .مدلهای مختلفی برای زندگی ارائه شده ولی به نظر من هیچکدام بر فطرت بشر منطبق نیستند مثلا زندگی دو همجنس با هم هیچگاه پاسخگوی نیازهای اصلی عاطفی وروانی نخواهد بود تا سبب بوجود آمدن ارزشهایی والایی جهت پیدایش اشرف مخلوقات گردد نخواهد بود.

با این دید اگر به حجاب وکلماتی مانند عفت و حجب وتقوا فکرکنیم نتیجه جالبی در مورد خلق ارزشهای والا می گیریم.

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم آبان 1388ساعت 0:44  توسط مرتضی معمارصادقی | 

آنچه برای بقای هر سیستمی لازم است بخش مدیریت می باشد که هر  چه این مدیریت قوی تر و مدبر تر باشد سیستم درستر عمل می کند. امروزه بحث مدیریت یکی از مسائل مهم برای جوامع پیشرفته و در حال توسعه تلقی می شود .انواع گرایشها مانند مدیریت فردی و مدیریت سازمانی تا سیستمهای تضمین کیفیت مدیریت  را زیاد شنیده ایم .به هر حال مدیریت هم درجاتی دارد از مدیریت فردی تا مدیریت عالی بر کشورها که نصیب سیاستمدران می گردد .در همه اینها بخش تدبیر واطلاعات و رویه های کنترلی و آشنایی اجزا به وظایف لازم است .حال اگر سیستمی بدون حضور فیزیکی مدیری بخواهد اداره شود چگونه می تواند اداره شود . یعنی سیاستگذاری روزانه اعمال نشود یا .........فقط در صورتی این امکان وجود دارد که تمام اجزا از قبل برنامه ریزی بر اساس قابلیتها شده باشند . به نظر من تمام ذرات هستی دارای شعور هستند از ذرات بی جان تا موجودات پیچیده چرا که در غیر اینصورت چنین مدیریت عالی در این همه سیستم پیچیده و در هم تنیده امکان پذیر نمی باشد . قوانین جذب که بشر به تازگی درک کرده و هنوز هم در ابتدا یی ترین مراحل هست بی ربط با این شعور نیستند .1- (سَبَّحَ لِلّهِ مافِى السَّمَواتِ وَاهَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ؛.آن چه در آسمان ها وزمين است، خدا را تنزيه مى كند و اوست عزيز و حكيم).تمام ذرات جهان خدا را حمد و تسبيح مى گويند.به هر حال عملکرد این مجموعه گسترده موجب خلق موجودات پیچیده ودر نهایت آدمها  شده است . اشرف مخلوقات از نظر خداوند تمامی آدمها  نیستند چرا که معمولا همه بخش فیزیکی را در نظر می گیرند که تکاملش کاملا محسوس است در حالی که پیشرفت  سامانه هایی مانند ترس یا مکان یابی در موجودات هم قابل تامل است .نفس آدمی هم نسبت به سایر موجوات باید تفاوتهایی داشته باشد که تقابل و تقوا سبب شکل گیری اشرف مخلوقات خواهد گردید .


موضوع دیگر که ربطی به مباحث بالا ندارد چرخه ماده و انرزی و تبدیل به یکدیگر می باشد که یکی از روندهای ثابت هستی هست . شباهت  مردن و زنده شدن یعنی حیات فیزیکی و سپس روح و دوباره معاد جسمانی در موجودات با چرخه ماده و انرزی قابل تامل می باشد . در قرآن كريم بعضى از آيات وجود دارد كه با صراحت به سير و حركت حيوانات و همه جنبنده‏ها و پرنده‏ها به سوى معاد و قيامت اشاره مى‏كند: 


(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ)؛ الانعام (6)، آيه 38. «نيست هيچ جنبنده‏اى در زمين و نيست هيچ پرنده‏اى كه با دو بال خود پرواز مى‏كند، مگر اينكه همه آنها مانند شما انسان‏ها، امت‏ها و هستند و ما در كتاب تكوين، چيزى را بى‏حساب به وجود نياورده‏ايم. و سپس همه اين جنبنده‏ها و پرنده‏ها، به سوى پروردگارشان محشور مى‏شوند».

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مهر 1388ساعت 9:12  توسط مرتضی معمارصادقی | 
 راحترین راه درک زمان برای موجودات شب وروز است .یعنی فاصله بین تاریکی نسبی و روشنایی .خوب اگر موجودات بخواهند زمان را محاسبه کنند چگونه باید این کار را انجام دهند . لاک پشتها با عمردراز شان برای تخم گذاری از ماه کمک می گیرند .فکر کنم بیشتر موجودات هم توجه خاصی به ماه داشته باشند .روشنایی ماه هم خیلی جالب است چون که در دوره ای منظم چاق و لاغر می شود .آینه  گردی در آسمان در مداری معین چه زیبا و دقیق کار میکند با سه کره دیگر برای ایجاد هلال  که حتی بشر هم از آن برای زمان یابی بهره می برده .خوب این واقعا نشان می دهد حساب و کتابی در کار بوده تا به موجودات در زمان یابی یاری برساند . هر چند بشر حالا کمتر از تقویم قمری بهره می برد و تقویم سال خورشیدی  با تکیه به محاسبات جایگزین گردیده ولی جانداران همچنان از تقویم قمری بهره می برند .خوب شاید این هم فرق دیگری بین اشرف مخلوقات با سایر موجودات باشد که خلاق است و تنها به غریزه متکی نمی باشد

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم شهریور 1388ساعت 4:27  توسط مرتضی معمارصادقی | 
یکی از تفاوتهای جوامع پیشرفته و جهان سوم در هرم مازلو نمود پیدا می کند . چرا که جوامع جهان سوم در طبقه دو دست و پا می زنند وازکمترین استانداردهای زندگی بهره مند می گردند .

مازلو نیازهای اساسی انسان را در یک هرم جای داده است که دارای 5 طبقه است. طبقات پایین‌تر هرم نیازهای حیاتی‌تر و ساده‌تر و طبقات بالاتر نیازهای پیچیده‌تر ولی کمتر حیاتی را نشان می‌دهند. نیازهای طبقه‌های بالاتر فقط وقتی مورد توجه فرد قرار می‌گیرند که نیازهای طبقه‌های پایین‌تر برطرف شده باشند.

چهار طبقه پایین: نیازهای پایه

چهار طبقه اول هرم مازلو «نیازهای پایه» یا «نیازهای فقدانی» (Deficiency Needs) یا D-Needs نام دارند. این نیاز‌ها در صورتی که تامین شوند حس خاصی به فرد نمی‌دهند، اما در صورتی که تامین نشوند او را دچار اضطراب و نگرانی می‌کنند.

 • طبقه اول: جسمانی و فیزیولوژیکی
  دفع کردن، خوردن، نوشیدن، نفس کشیدن و …
 • طبقه دوم: امنیت
  امنیت شخصی در برابر جرائم، امنیت مالی و شغلی، بهداشت و سالم بودن، امنیت در برابر حوداث و بیماری‌ها
 • طبقه سوم: اجتماعی
  دوستی، صمیمیت، خانواده‌ی پشتیبان و با روابط مناسب داشتن
  انسان‌ها به تعلق داشتن و پذیرفته شدن احتیاج دارند. این حس می‌تواند از سوی گروه‌های بزرگ (مانند باشگاه‌های ورزشی، اداره، گروه‌های مذهبی، سازمان‌های حرفه‌ای و …) یا گروه‌های اجتماعی کوچک (مانند اعضای خانواده، همسر یا دوست نزدیک، معلم، همکار یا هم‌تحصیل نزدیک، اشخاص مورد اعتماد و …) ایجاد شود. افراد همچنین نیاز دارند توسط دیگران دوست داشته شوند و آن‌ها را دوست داشته باشند‌ (چه از نوع جنسی و چه از نوع غیرجنسی).
  در نبود چنین پذیرفته‌شدنی فرد در معرض تنهایی، اضطراب اجتماعی یا افسرده‌گی قرار می‌گیرد.
 • طبقه چهارم: رضایت و احترام
  انسان‌ها نیاز به احترام و رضایت دارند: «احترام به خود»، «رضایت از خود» و «احترام به دیگران». افراد ممکن است برای کسب احترام و توجه دیگران به فعالیت‌های مختلفی دست بزنند (حرفه‌ای یا تفریحی). عدم تعادل در مورد این نیازها می‌تواند به کمبود احترام به خود، اعتماد به نفس پایین، عقده‌های درونی و … منجر شود.

طبقه پنجم: نیازهای متعالی (نیازهای انگیزه‌بخش)

این نیازها به عنوان «نیازهای رشد‌دهنده» یا «نیازهای متعالی» یا B-Needs شناخته می‌شوند.

 • نیازهای ذهنی و فکری (Cognitive): انسان‌ها نیاز دارند ذهن و فکر و هوش خود را گسترش دهند. این نیازها شامل خواست طبیعی انسان برای یادگرفتن، اکتشاف، دیدن نقاط جدید و خلق کردن می‌شود.
 • نیازهای زیبایی‌شناسیک (Aesthetic): انسان‌ها برای رشد کردن (رسیدن به خودشکوفایی) به تصور زیبا یا چیزی که از لحاظ زیبایی‌شناسیک دلپذیر باشد نیاز دارند.
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم تیر 1388ساعت 23:2  توسط مرتضی معمارصادقی | 
تجربه منحصر به فرد زندگی به اندازه یک جسم  بر روی کره دواری در فضای لایتناهی به من اعطا شده . از روزی که خود راشناختم همچون هر ماده زنده ای میل به حیات داشتم   ودر جستجو ناشناخته ها بوده ام . پدرانم سطح مسطحی با طاق گردی بر فراز آن را می دیدند چون فقط آن را می دیدند ودوست داشتند آخر دنیا را ببینند . شاید فرق دید آنها با دید من دو بعدی و سه بعدی بودن دید است چرا که آنها دنیا را سطح می دیدن و من فضا .به هر حال من امروز می دانم پایان سطح آنها کجاست ولی نمی دانم پایان این حجم کجاست . تا به حال فهمیدم من جزیی از چرخه آب (ماده ) و انرزی هستم همانطور که پدرانم بودند و حالا نیستند و در آینده فرزندانمان خواهند بود و من نخواهم بود  به هر حال مهم این هست که در این لحظه هستم و می اندیشم به هستی  

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم خرداد 1388ساعت 1:23  توسط مرتضی معمارصادقی | 
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است

Cave painting at Lascaux

بیایید تصور کنیم بعد از میلیاردها سال خلقت لحظه ای را که یک اندیشه به این قدمت و عظمت به خود آفرین می گوید برای آفرینش من و شما . واقعا جای تامل دارد . در مقابل حجم آفرینش زمین ما جز ذره ای بیش نیست که ما هم در زمین چیزی نیستیم . می توان در نظر گرفت حجم معیار مهمی برای ارزیابی در بارگاه الهی  نیست .

(و شب و روز و خورشيد و ماه را براى شما رام گردانيد، و ستارگان به فرمان او مسخّر شده‏اند. مسلماً در اين [امور] براى مردمى كه تعقل مى‏كنند نشانه‏هاست. )

آری در میان این حجم حجیم آسمانها شاید فقط زمین مناسب سکونت انسان هست .تابه حال به این فکر کردید چرا ماه و خورشید را در آسمان تقریبا به یک اندازه می بنیم علی رغم نسبت فاصله ۴۰۰برابری با زمین  و حجمشان(قطر خورشید ۴۰۰برابر قطر ماه ) پس حتما باید نسبت درستی میان فاصله و حجم رعایت شده باشد . ویا به اعتدال بهاری و شکل گرفت فصول به خاطر کمی انحراف زمین اندشیده اید وخودما چند بار امکان گردش با زمین به دور محورش را داریم تا یک سوم عمر را استراحت کنیم .ویا میزان جاذبه هریک .....این بحث مفصلی هست که بعدا بیشتر خواهم نوشت ....

از طرفی بنابر مطالعات دانشمندان ماده زنده دارای نوکلئیک اسید و پروتئینند که ابتدا تشکیل تک سلولیها را در ۵/۳ میلیارد سال پیش داده اند .

بعد ازخلق تک سلولیها و تک عضویها وبعد چند عضویها به نظرمن انسان از نظر پیچیدگی اندام جز برترینهاست بر روی زمین البته بدون در نظرگرفتن اندیشه . البته ممکن است حس بویایی سگ و یا چشم عقاب نداشته باشیم ولی متناسب با ظرف بدن وجای قرارگرفتن عضوها بهترین طراحی برای یک موجود هوشمند انجام گرفته است تا بالاترین قابلیت تحرک متناسب با این هوش را داشته باشد .

از طرفی شاید انسانهای ناندرتال چند صد هزار سال سابقه داشته باشند ولی انسان هوشمند فقط چند هزار سال سابقه حضور دارد .

(پس آن گاه كه آفرینش آدم سامان یافت و پایان پذیرفت و من از روح خویش در او دمیدم, همگان برای او به سجده درآیید.)

(انسان را از گل خالص آفريديم بار ديگر او را آفرينش ديگر داديم، پس خداوند شايسته تعظيم مى‏باشد كه بهترين آفرينندگان است.)

این آیه منطبق بر تفکر داروین هست در حالی که سایر ادیان مشکل دارند .

آدم از بین انسان ها برگزیده شده تا قابلیت دریافت چنین روحی را داشته باشد به هر حال عظمت آدمی بیشتر مربوط به این روح است و تفکر آدمی شاید برگرفته از این روح باشد که خلاق هست . همانطور که آدمی هم تمایل به طراحی و ساخت رباط دارد و دائما در پی آفرینش و خلاقیت می باشد .

حال انسان در کجا قرار دارد .روزگاری اطلاعات که زمینه ساز اندیشه هستند توسط عالمی نگاشته می شد واگر این کتاب حفظ می شد به عالم نسل بعد می رسید واوهم تولید علم می کرد و به ندرت موقعیت جغرافیایی وکتب خطی می گذاشتند اطلاعات و دانش بسط پیدا کندو شاید نابود می شدند . تا اینکه صنعت چاپ کمک شایانی کردو انقلابی را پدید آوردولی باز هم دانش موجود در کتابها اسیر موقعیت جغرافیایی هستند .  در حال حاضر انقلابی در زمینه اطلاعات شکل گرفته که فناوری اطلاعات نامیده می شود که تمامی تصاویر و متون و صداها ضبط می شوند و نسلهای آینده چه پیشرفتی خواهند کرد با اتکا به این بانک اطلاعات جهانی . شاید پیشرفت نسلهای آینده طی چند سال برابرچند صد سال در گذشته باشد. حال واقعا آفرینش چنین موجودهوشمندی  که طی چند هزار سال در مقابل چند میلیارد سال آفرینش ماده زنده با توجه به پیشرفتی که داشته  جای تحسین ندارد. به نظر بعد از این خیلی جالب خواهد بود ............. 

اگر موجود هوشمندی که آزادی  تفکر وحتی کافر بودن راهم دارد در نهایت سر تسلیم به آستان خداوند بگذارد چقدر ارزشمندتر از موجودات معمولی وبی جان خواهد بود برای خالق این موجود .

به هر حال همه ما روزی به سوی خداوند باز خواهیم گشت مانند قطره ای که از دریا جدا شده باشد

بشنو از نی چون حکایت می کند
از جدایی ها شکایت می کند

کز نیستان تا مرا ببریده اند
در نفیرم مرد و زن نالیده اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
بازجوید روزگار وصل خویش

خیلی مطالب دیگر هست که می توان اشاره کرد ولی این ذهن نامنظم یاری نمی کندبه هر حال بهترین راه نظم دادن نوشتن است.

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم فروردین 1388ساعت 2:28  توسط مرتضی معمارصادقی | 
دین هرکس بعد از ملیت مهمترین بخش هویت هر انسانی محسوب می شود . این نتیجه نظرسنجی مجله گالوپ هست . افرادی کمی هستند که هویت خود را به چالش بکشند و بتوانند بدون تعصب و از نگاهی فراتر به هویت خود بنگرند . من نمی توانم تعریف جامعی از دین ارائه بدهم ولی با نگاهی به تاریخ  در تمام جوامع مردم مقدساتی داشته اند و به هر حال معبودی را می پرستیدند چرا که این احساس نیاز در تمام بشریت بوده است .عده ای از این دینها آسمانی و بعضی دیگر غیر آسمانی بوده اند ولی به هر حال ریشه ماورائی داشته اند و فردی آمدی و بسوی معبودی رهنمون شده و آینده ای را برای پس از مرگ پیش بینی کرده است یعنی توحید و نبوت و معاد . در تمام دینها هم سه کلمه زرتشت را می توان یافت پندار و گفتاروکردار نیک.با کمی تامل در این سه کلمه می بینیم که چقدر در برگیرنده کلماتی مانند دزدی و نیت و غیبت وتهمت ودروغ نیرنگ و..........هستند . متاسفانه نیروی منفی که با بشر آفریده شده همیشه سعی در نابودی بشر داشته است و وقتی که فکر می کنیم چگونه می تواند یک دین را از ارزشهای والای انسانی بدور کند تعصب کور می باشد یا افراط گرایی .همراه بودن این نیروی منفی در بشر مسلم است که ما آن را شیطان می نامیم .

از نگاهی به تاریخچه دین خودمان اسلام نکات جالبی می توان فهمید . فرض کنید کتاب تاریخ را ورق می زنید فردی آمده در یک نقطه جغرافیایی با کمترین آثار تمدن و مفاهیم عالی را آورده که در مدت کوتاهی توانسته بر بزرگترین امپراطوری های زمان خود تاثیر بگذارد . اگر بدون غرض نگاه کنیم مفاهیم عالی مانند تعاون ووحدت و... چگونه توانسته اند از یک زندگی قبیله ای چنین عظمتی را در آن مرحله از تاریخ بسازند .

اگر باز هم با نگاه متفاوت به تاریخ نگاه کنیم خواهیم دید که افراد مختلفی در جاهای مختلف دنیا در طول نسلهایی که شاید چند صد نسل با هم فاصله داشته اند دعوت به یکتا پرستی نموده اند پس این افراد هرگز نمی توانستند با هم پیمان و قراری داشته باشند .

در کل جالب است خداوند با این همه عظمت به بشر از راه تذکر راه را رهنمون می شود و بالاترین سطح آزادی را در همان ابتدا به انسان داده که حتی انسان می تواند نسبت به خالق خود کافر باشد. وبه بشر اجازه داده در این دنیا به اندازه عمر یک جسم زندگی کند وتصمیم بگیرد جز خوبها باشد و یا بدها .

واقعا چرا در میان میلیاردها ستاره و اجرام آسمانی اینهمه انسان طمعکار باید در سیاره کوچکی مانند زمین با هم زندگی کنند .

الان که بر روی دیتا بیسها کار می کنم می بینم واقعا بعضی از آیات قرآن که شاید تا ۲۰۰ سال پیش برای انساها دور از دستر س بوده اند میسر شده اند مانند تصویر عمل در قیامت و یا ثبت جزئی ترین عملها در نامه اعمال . در همین اینترنت دیتا بیسها در فرومها حاصل تفکرات هزاران نفر در یک لحظه در یک دیتا بیس ضبط و باز آوری می کنند . حال فرق الگوریتم ثبت اطلاعات مادرسخت افزار  با الگوریتم پیشرفته  ثبت اعمال در نامه اعمال  جای تامل دارد .  

+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین 1388ساعت 2:40  توسط مرتضی معمارصادقی | 
آب مفهوم گسترده ای دارد حداقل برای ما که وابسته به آن هستیم . بشر زمانی آب را نیز می پرستیده . آناهیتا ایزد بانوی آب های روان زیبایی و فراوانی وبرکت در دوران پیش از اسلام بوده است .

«وجعلنا من الماء کل شیء حی» (بوسیله آب هر چیزی را زنده قرار داده ایم).

چرخه آب به گستردگی کره زمین است ودر سییستمی منظم کاملا در حرکت می باشد چه در اقیانوس ها و دریاها به صورت شور و چه در رودخانه ها و کوهها وبخار آب جو به صورت شیرین . آب در ۱۰۰ درجه بخار و در صفر درجه یخ می زند اگربدون املاح باشد . جالب آنکه زمین در بازه گرمایی میلیون درجه ای بین گرم و سرد (صفر مطلق )در نقطه تعادلی برای ثبات آب قرار گرفته است . مسئله دیگر تاثیر یکسان جاذبه زمین است که آب را به دور کره گردانی کاملا یکسان نگاه داشته و در شرایط عادی تحت تاثیر جاذبه خورشید وماه کمی جابجا می شود و ما هر روز سونامی نداریم . دیگر آنکه اگر آب اقیانوسها به میزان معینی شور نبود میزان رطوبت جو و پایداری اقیانوسها معنا نداشت و طوفانهای سهمگینی در کل کره داشتیم . چرخه آب از مرتفع ترین سطح کره تا پست ترین نقطه این سطح در چرخش است .فرمول آب از دو اتم تشکیل شده که از اتمهای بنیادی خلقت است . چرا از بین عناصر آب برای خلق حیات انتخاب شده جای تامل دارد . آب هم حتما پس از سرد شدن زمین به سطح زمین رسیده است . و چون قابلیت حلالیت دارد تمام مواد قابل حل را در خود حل کرده است .اولین جانداران هم در آب بوه اند و سپس به خشکی آمدند . ولی خوب اگر در خود خشکی آبی نبود پس حیات در کنار سواحل فقط امکان پذیر می بود پس باید سیستمی این آب را جابجا می کرد .ابرها بهترین راه حل بوده اند . پس تبخیر آب سبب بالا رفتن آب شده است وتشکیل ابرها را داده است پس حیات در خشکی با آب شیرین امکان پذیر است . آب شیرین هم تنها سه درصد کل آب زمین راتشکیل می دهد که بوسیله قطرات ریز باران و برف به خشکی می رسند و در خشکی تشکیل رودخانه و دریاچه و منابع زیرمینی و... را می دهند . خوب این آب در خشکی هم جریان دارد چه در کانال و رودخانه و فاضلاب و جانداران دائما در حال چرخش است . یک درخت را با یک انسان مقایسه کنید . سیستم گردش آب در درخت و سیستم گردش خون در بدن آدمی هر دو نیز پوست دارند . منتها با این تفاوت که انسان اشرف مخلوقات در یک مکان ایستا نیست و لازم نیست ریشه در زمین داشته باشد(تکامل ).

اگر حجم آب درون بدن هر انسان دو سوم وزن باشد و ما این مقدار را برای هر انسان ۵۰لیتر در نظر بگیریم و این مقدار را در جمعیت هفت میلیاردی دنیا ضرب کنیم حدودا آب موجود در بدن انسانها۳۵۰میلیون متر مکعب خواهد شد که به اندازه حجم مخزن یکی از سدهای کوچک است .تقریبا زاد و ولدها دوبرابر مرگ ومیر هست وجمعیت انسانها دائما روبه گسترش هست .به هر حال این آب که بصورت خون در رگهای ما جریان دارد روزی وارد چرخه آب روی کره زمین می گرددو نسلهای دیگر باز با استفاده از این چرخه آب امکان تداوم بر روی این سطح کروی را خواهند داشت .

نکته دیگر وابسته بودن چرخه آب به خورشید می باشد که بدون خورشید متوقف خواهد شد . یعنی انرزی تابشی سبب به حرکت در آمدن این حجم عظیم آب چه به صورت مستقیم و چه به صورت باد میگردد. به تازگی دانشمندان تاثیر مکانها و کلمات و دعاهها  را برروی مولکولهای آب بررسی کردند که نتایج جالب و قابل توجیه نسبت به وضع مولکولها در جریانات مثبت و منفی گرفتندhttp://www.hado.net  .البته این تحقیقات در ابتدای راه هستند ولی حتما در آینده نتایج بیشتری در رابطه با متا فیزیک و یا مثلا قوانین مثل قانون جذب و آب خواهیم فهمید .

کوچکترین ذرات هستی تا آنجا که ما امروز فهمیدیم اتمها هستند که تشکیل عناصر مختلف را داده اند واز ترکیب آنها هستی ایجاد گردیده . در موجودات زنده نیز کوچکترین واحد سلول هست که از تجمع و تکثیر موجودات زنده بوجود آمده اند . آب تاثیر مستقیمی در پیدایش اولین تک سلولی ها داشته است که تفکر عالی ناظر بر میلیاردها سال هستی  از تکثیر و تغییرو خلق سلولهای چند عضویها را ساخته و تغیری در ماده اصلی یعنی آب نداده است .  

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم بهمن 1387ساعت 18:16  توسط مرتضی معمارصادقی | 
مسلما اگر سیستمی درست طراحی شده باشد قابلیت بسط و گسترش و توسعه خواهد داشت . مانند سیستم مدیریت کیفیت در شرکتها که تحت استانداردی می شناسیم .اگر در قالب بزرگتری به این مسئله نگاه کنیم بزرگتر از بنگاهها در همه کشورهها در طول تاریخ حکومتهایی بوده که فردی به عنوان پادشاه همه کاره می شده و زیردستانی برای بخش  دفاع بخشی خزانه داری بخشی کشاورزی و...داشته تا اینکه تا به امروز وزارتخانه ها شکل گرفتند .تقریبا تمام کابینه ها امروز وزیر امور خارجه و دفاع و......دارند یعنی تا ۹۰ درصد کابینه ها شبیه به هم هستند . چرا که کابینه شبیه انسان می ماند احتیاج به روابط عمومی دفاع کشاورزی بهداشت اقتصاد فرهنگ ودین آموزش و پرورش جابجایی انرژی ارتباط مسکن کار و..  دارد . ولی متاسفانه تاکنون سیستمی برای بالا بردن کیفیت دولتها طراحی نشده در دنیا که آنها را ارزیابی کند . مسلما اگر در طول تاریخ چنین سیستمی در دولتها باشد سبب بالا رفتن شرافت انسانی و کشف استعداد تمام انسانها خواهد شد .البته چنین سیستمهایی باید با توجه به ظرفیت هر کشور از نظر منابع ا و فرهنگ هر کشور طراحی شود .  مثلا در چنین حالتی کسانی مانند صدام نمی توانند تمام ظرفیتهای یک کشور را فدای آرزوها و آمال خود کنند چرا که ورودی و خروجی کاملا مشخص است نسبت به دوره های مشابه .هر سال هم از سوی یک سازمان بین المللی مشابه  استاندارد ایزو می توان هر وزارتخانه را ارزیابی کرد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی 1387ساعت 21:29  توسط مرتضی معمارصادقی | 
تا به حال به این موضوع فکر کردید . البته اکثر جانداران غیر از پستانداران تا جایی که می دونم برای تولید مثل تخم می گذارند . این هم پیشرفتی بوده که در مراحل آفرینش نصیب پستانداران شده تا بچه هاشون در داخل بدن خودشون تا زمان تولد بمونند .ماهیها که از اول بودن تخم گذاشتند تا پرندگان قبل از پستانداران .طی مراحل خلقت مهر مادری هم بوجود آمده که در پرنده ها بوده ولی در خزندگان و ماهیها ملموس نیست یعنی نوعی تکامل در تولید مثل . بگذریم منظور من از این نوشته لحظات اول آفرینش جهان هست که آیا ابتدا نیروهای بنیادی مثل گرانش و گریز از مرکز و هسته ای بوده اند و یا ماده و  انرزی و پادماده . به هر حال جهان ما از اثر این نیروها و یا قوانین بنیادی بر ذرات بنیادی بوجود آمده و دائما در حال بسط و گسترش می باشد . همانند یک سیستم که در یک شرکت که با سیاست راهبردی (قوانین )درست می تواند بزرگ و بزرگتر شود و تشکیل شرکت بزرگتری را بدهد . می بینیم که قوانین خلقت از همان لحظه اول تا به حال در جوامع انسانی به نوعی شبیه هستند
+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم دی 1387ساعت 10:31  توسط مرتضی معمارصادقی | 
بحثی که خیلی به آن فکر کرده ام و نتیجه کلی تا به حال درباره اش نگرفته ام وجود تضاد ها در آفرینش است شاید بتوان قانون کلی در خلقت یافت ولی احتیاج به بررسی بسیار دارد . از همان لحظه آغاز خلقت ماده و پادماده بوجود آمدند حالا بعضی ها هم در مورد ضد انرزی صحبت می کنند . نور و تاریکی - خوب و بد - زشت و زیبا -درد و سلامت - بالا وپایین.......... - حتی خود ما انسان ها هم در نهایت به خوب و بد دسته بندی می شویم . گناه یا انرزی منفی و ثواب انرزی مثبت شاید بر اساس اصل بقای انرزی در نهایت به مرتکب بازگشت داده می شودچه در این دنیا یا آخرت ...به هر حال خداوند از تنظیم تعادل در نفس بشری سخن گفته یعنی خوب و بد . به هر حال به سیستمهای طبیعت هم که نگاه کنیم به نوعی متوجه تعال در متضادها می شویم مانند فراوانی و خشکسالی -فنا و حیات -حتی ساحل دریا نوعی توافق بین خشکی و اقیانوس هست چراکه اگر جاذبه یکنواخت نباشد آبها یک طرف و جو هم یک طرف جمع می شود . شب و روز - فصول گرم و سرد - سکون و حرکت .............بگذریم حالا چرا نمی شود به همه چیز بسط داد چون مثلا مرد و زن کاملا متضاد نیستند شاید مکمل تا به کمال برسند . هر کدام از اینها هم که گفتم با وجود متضاد معنی واقعی پیدا میکنند و در تعادلشان نوعی کمال وجود دارد به اندازه ظرفیتشان .فقیر و غنی . پر و خالی . شمال وجنوب .پست و بالا . چپ و راست. جاذبه یا گرانش و دافعه یا گریز از مرکز سبب حرکت منظم سیارات و ستاره ها . وجود ماده و عدم وجوماده . افراط و تفریط. خیر و شر . حتی یکی از نظریه های خلقت این است که چون برآیند دو انرزی مثبت و منفی صفر است ابتدا از دو انرزی مثبت و منفی بوجود آمدند که از برآیند صفر حاصل شدند و این انرزی آنقدر بزرگ شد که طبق قانون بقای جرم وماده تبدیل به ماده شدند و از آن موقع جهان ما در حال بسط و انبساط می باشد وحالا ما انرزی منفی را به صورت گرانش و انرزی مثبت را به صورت گریز از مرکز می بینیم . نکته دیگر مثلا در قرن خودمان تولید پردازنده های کامپیوتری بر اساس صفر و یک می باشد که تا به حال ادامه دارد و هر روز ریزپردازنده ریزتری بر اساس همین سیستم تولید می شود . حالا فکر کنیم تفکری چند میلیارد سالی از ابتدا از این سیستم بهره برده ...درخلقت آسمانها وزمین ......در خلقت مخلوقات .....می توان نتایج خوبی در همه علوم  گرفت .

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم دی 1387ساعت 0:16  توسط مرتضی معمارصادقی | 
لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقویم
ثم رددناه أسفل سافلین
الا الذین آمنوا و عملواالصالحات فلهم اجر غیرممنون
مسلماً ما انسان را در بهترین شكل و نظام آفریدیم سپس ما او را به پایین ترین مراحل بازگرداندیم مگر كسانی كه ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند كه برای آنها پاداشی است قطع نشدنی
 
طبق آخرین نظریه ها پیرامون آفرینش جهان که تا به حال به اثبات نرسیده ولی مورد قبول اکثریت است جهان ما حاصل از انفجار بزرگی از کوچکترین ذرات بنیادی با چگالی بالا و دمای بسیار بالا می باشد که در ۷/۱۳ میلیارد سال پیش رخ داده و تشکیل فضا و زمان را داده و از آن موقع جهان ما تحت تاثیر نیروهای بنیادی در حال انبساط و دور گردیدن از هم می باشد . نیروهای بنیادی عبارتند از نیروی گرانشی، نیروی الکترو مغناطیسی، نیروی قوی هسته ای و نیروی ضعیف هسته ای.
 
 

اولين سنگ بناهاي ماده مثلا كوارك ها و الكترون ها و پاد ذره هاي آنها از برخورد پرتوها با يكديگر به وجود مي آيند. قسمتي از اين سنگ بناها دوباره با يكديگر برخورد مي كنند و به صورت تشعشع فرو مي پاشند. در لحظه هاي بسيار بسيار اوليه ذرات فوق سنگين - نيز مي توانسته اند به وجود آمده باشند. اين ذرات داراي اين ويژگي هستند كه هنگام فروپاشي ماده بيشتري نسبت به ضد ماده و مثلا كوارك هاي بيشتري نسبت به آنتي كوارك ها ايجاد مي كنند. 

سوره ي 51 (الذاريات): آيه ي 47:
"و ما آسمان ها را با قدرت خود بنا كرديم و همواره آن را وسعت مي بخشيم!"

مسئله مهم دیگر مطلق نبودن زمان می باشد که در ابتدای قرن پیش توسط انیشتن مطرح گردید .بطور نمونه اين تئوري انيشتين كه زمان در سرعتهاي بالا، آهسته تر ميگذرد را آزمايشات در مورد ذرات تشدت ناپايدار راديو آكتيو به اثبات رساند. طبق اين آزمايشات، ذرات فوق الذكر زماني كه با شتاب بيشتر به حركت در مي آيند، ديرتر از بين ميروند. انيشتين طبق اين تئوري پيش بيني كرد كه اگر يك از دوقلو ها توسط موشك با سرعتي بسيار بالا سفر كند، هنگامي كه به زمين بازگردد سني كمتر از دومي خواهد داشت (و بنابراين جوانتر خواهد بود).به هر حال بیان شدن این مسئله می تواند دلیلی بر وجود عالمهایی باشد که خارج از دید و درک ما می باشند که حتی طی شدن زمان در آنها متفاوت باشد . به بیان دیگر شاید نورهاو ماده هایی دیگر در عالم باشند که ساختار و حواس انسانی قادر به لمس آنها نباشد . به هر حال بعد از مهبانگ یا انفجار بزرگ نیروهای بنیادی سبب تشکیل  میلیاردها کهکشان  می گردند که از تجمع گازها پدید می آیند که ما در یکی از آنها به نام راه شیری  که برآورد میشود ۵۰۰ میلیارد ستاره داشته باشد زندگی می کنیم .

 

لَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا»[1]
آیا کسانى که کفر ورزیدند اطلاع نیافتند که آسمان‏ها و زمین پیوسته بودند، و آن دو را گشودیم؛

 

«ثُمَّ اسْتَوَى‏ إِلَى السَّماءِ وَهِیَ دُخَانٌ»[2]
سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در حالى که آن دود بود؛

 

در آیه 57 سوره غافر می خوانیم: لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ: « قطعاً آفرينش آسمانها و زمين بزرگتر (و شكوهمندتر) از آفرينش مردم است، ولى بيشتر مردم نمى دانند ».

از سوی دیگر به عقیده آلبرت انیشتین

" مجموع جرم مادی و مقدار انرژی که در عالم وجود دارد همواره ثابت است." مقدار E که معرف انرژی است و از کلمه لاتین Energy اقتباس شده است، یعنی انرژی هم ارز با جرم m بوسیله رابطه زیر بیان می‌گردد E = m c2 که در آن E انرژی و m جرم و C سرعت نور در خلا می‌باشند. این معادله به ما این نتیجه را می‌دهد که جرم یک جسم معادل با انرژی درونی آن است.

انرژی اتمی، چه نوع انفجاری‌اش در بمب اتمی و چه نوع کنترل‌شده‌اش در نیروگاه هسته‌ای از رابطهٔ معروف E = m c2 پیروی می‌کند. به هر حال سرعت نور و انرژی و جرم و حتی خود نور قابل تامل هستند چرا که نور بالاترین سرعت را دارا می باشد . به بیان دیگر در عالم تجرد شاید سرعت بالا سبب کندتر شدن زمان و نبودن جرم باشد . مسئله دیگر جنس آدم و جن می باشد که از گل و آتش می باشند و می بایست هر دو فقط در زمین باشد چراکه آتش نیز احتیاج به اکسیزن دارد . ولی شاید جن هم همانند انسان دارای روح باشد . به هر حال طبق آیه بالا که زمان روح را با فرشته برابر دانسته  جنس روح نیز از نور بوده باشد که فاقد جرم می باشد . به هر حال بزرگترین منابع انرزی عالم یعنی ستارگان نیز که انرزی تبدیل یافته جرم به انرزی را در قالب نور ساطع می کنند .

 طبق نظر دیگری ماده قابل رویت جهان تنها 4 در صد از کل ماده جهان را تشکیل می دهد و 96 درصد آن را ماده ای موسوم به ماده تاریک تشکیل می دهد که ما نمی توانیم آن را ببینیم . این مواد به دلیل اینکه نوری از خود ساطع نمی کنند قابل رویت نیستند اما به دلیل اینکه ماده هستند جاذبه دارند واز روی همین اثرات گرانشی آنها می توان پی به وجودشان برد که میزان آن می تواند نشان دهنده ابعاد جهان ما باشد. البته وجود ماده تاریک می تواند دلیلی بر وجود انرزی تاریک باشد ولی معلوم نیست که آیا این انرزی و ماده از قانون نیوتن پیروی میکنند یا خیر .

پارامتر مهم دیگر در فرمول انیشتن سرعت می باشد که خیلی جای تامل دارد .

سیاره ما زمین به دور خودش با سرعت نیم کیلومتر در ثانیه می چرخد . زمین با سرعت ۳۰ کیلومتر در ثانیه به دور خورشید می چرخد . منظومه شمسی ما به دور کهکشان با سرعت ۲۵۰ کیلومتر بر ثانیه می چرخد . کهکشان ما به دور کهکشان راه شیری با سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ثانیه می چرخد . خوب نتیجه اینکه جرم و انرزی که ما درک می کنیم تحت تاثیر این سرعتها هستند  که خود این سرعتها هم ناشی از قوانینی مثل گرانش بوده اند که تا به این حال جرم و انرزی در منظومه ما تثبیت شده اند . یعنی ماده ای که ما درک می کنیم با سرعت نور در کیهان در حال گردش است .شاید سرعت اگر کمتر یا بلکه بیشتر باشد ماده هم شکل دیگری داشته باشد .

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آبان 1387ساعت 22:12  توسط مرتضی معمارصادقی |